Hoofdhuurcontract
Het hoofdhuurcontract is een schriftelijke overeenkomst, afgesloten tussen de eigenaar en de hoofdhuurder (Woonaksent), waardoor de hoofdhuurder het recht heeft om een bepaald goed van de eigenaar te huren en onder te verhuren.