Wie kan een SVK-woning huren?
Niet iedereen kan een woning huren van het SVK. Als je wil ingeschreven worden als kandidaat-huurder, dan moet je voldoen aan de volgende inschrijvingsvoorwaarden:
 1. Meerderjarig zijn.
 2. Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister (niet in het wachtregister).
 3. Het netto belastbaar inkomen (NBI) van 3 jaar voor de inschrijving van alle gezinsleden die mee willen verhuizen moet lager zijn dan de volgende grenzen:

  • 19.796,00 euro voor een alleenstaande
  • 21.455,00 euro voor een alleenstaande met een handicap
  • 29.694,00 euro voor gehuwden of samenwonenden (per persoon ten laste mag je 1.659 euro bijtellen)

 4. Je mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom hebben op het moment van de inschrijving.
 5. Indien je geen Nederlands kent, bereid zijn om Nederlands te leren.
 6. Bereid zijn om zich in te burgeren (enkel voor Belgen die niet in België geboren zijn, of niet EU-onderdanen).

(De inkomensgrenzen worden jaarlijks geïndexeerd. Laatste aanpassing dateert van 01/01/2012)