Werking SVK
Voor iemand met een laag inkomen is het niet eenvoudig om een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden. Men heeft niet de centen om een woning te kopen of te bouwen en is daarom aangewezen op de private huurmarkt of de sociale huurmarkt. Maar ook daar stuit men op heel wat moeilijkheden: hoge huurprijzen, beperkt aanbod van sociale huurwoningen, de eigenaar of het immobiliënkantoor vraagt loonbrieven op, de contractuele duur is vaak kort, de kwaliteit van de woning is slecht,…

Een eigenaarverhuurder stopt heel wat energie en spaarcenten in zijn eigendom en ziet dan ook graag dat deze investering opbrengt. Toch ondervinden sommige eigenaars steeds meer hinder bij het verhuren van woningen: huurders betalen niet op tijd of gewoon niet, bij uithuiszettingen lopen de kosten snel op, woningen worden gebrekkig onderhouden, voortdurende wijzigingen aan de huurwet stellen eigenaars voor nieuwe verplichtingen,…

Een sociaal verhuurkantoor, kortweg SVK, probeert een oplossing te bieden voor de hoger geschetste problemen door zich tussen de eigenaar en de huurder te plaatsen. Een SVK huurt woningen van een eigenaarverhuurder om deze verder onder te verhuren aan mensen met een laag inkomen. Deze manier van werken biedt voor zowel de eigenaar als de huurder tal van voordelen.
Voordelen voor de eigenaarverhuurder: de woning wordt door het SVK ingehuurd aan de hand van een hoofdhuurcontract waardoor het SVK de eerste huurder blijft, de woning wordt verzekerd door het SVK, het SVK stort elke maand de huurprijs op de rekening van de eigenaar ook als de onderhuurder niet betaalt of de woning leegstaat, een eigenaar die verhuurt aan een erkend SVK kan beroep doen op tal van premies indien hij de woning wil renoveren, het SVK ziet toe op het onderhoud van de woning, het SVK steekt zelf de handen uit de mouwen bij kleine herstellingen,… 

Voordelen voor de kansarme huurder: de huurder huurt van het SVK aan de hand van een eerlijk onderhuurcontract, de huurder krijgt een kwalitatieve woning aangeboden tegen een betaalbare huurprijs, huurders worden door het SVK bijgestaan in het vervullen van administratieve verplichtingen en aanvragen van subsidies,...

Opgelet, een SVK is geen huisvestingsmaatschappij! Een huisvestingsmaatschappij bouwt sociale woningen om ze dan te verhuren met een langlopend contract en met een huurprijs gekoppeld aan het inkomen. Ook sociale verhuurkantoren bieden sociale huurwoningen aan. Ze bouwen echter niet, maar huren woningen van een eigenaarverhuurder.

Het SVK Woonaksent is actief in de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme en Zele.