Platform Sociale Verhuurkantoren Regio Dendermonde
Afdrukken E-mail

OCMW’s en gemeentes
Gemeente Berlare
OCMW Berlare
Gemeente Buggenhout & OCMW Buggenhout
Stad Dendermonde
OCMW Dendermonde
Gemeente Hamme & OCMW Hamme                                                                                                                                                    


Het Vlaams overleg bewonersbelangen
Alle informatie over de sociale verhuurkantoren in Vlaanderen en adressen van SVK’s,  huurdersbonden en woonwinkels
www.vob-vzw.be

Website van de sociale huisvestingsmaatschappijen
Alle informatie over de werking van sociale huisvestingsmaatschappijen en SVK's met adressen in Vlaanderen
www.vmsw.be


CAW Regio Dendermonde
Alle informatie over de opvang en begeleiding van thuislozen, over de algemene hulpverlening aan volwassenen en jongeren, over slachtofferhulp en justitieel welzijnswerk voor de regio Dendermonde
www.cawregiodendermonde.be

Website van de Vlaamse huurdersbonden
Alle informatie over de rechten en plichten van huurders met adressen van lokale huurdersbonden
www.huurdersbond.be


Rechtenverkenner
Website over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau, gerangschikt volgens de sociale grondrechten.
www.rechtenverkenner.be


Dienst wonen en bouwen van de Vlaamse overheid

Alle informatie over huren, verhuren, bouwen, verbouwen en kopen van woningen in Vlaanderen
www.bouwenenwonen.be

Premiezoeker
Website die u helpt bij het zoeken naar gepaste premies (Federaal, regionaal, provinciaal en lokaal)
www.bouwenenwonen.be/premiezoeker

Onroerende voorheffing
Alle informatie over de roerende voorheffing en de mogelijke verminderingen op de onroerende voorheffing
www.onroerendevoorheffing.be

 
Home arrow Nuttige links

Nieuwsflash