Platform Sociale Verhuurkantoren Regio Dendermonde
Klachten Afdrukken E-mail

Wat moet je doen wanneer je klachten hebt?

Ben je niet akkoord met een beslissing of werkwijze van het SVK (bvb het duurt te lang vooraleer het SVK een herstelling uitvoert, je gaat niet akkoord met  een brief van het SVK, je hebt klachten over wijze waarop huisbezoeken plaatsvinden, ...), dan is het aangewezen om eerst het SVK te contacteren en meer uitleg te vragen.

Vind je nog steeds dat je onheus behandeld bent, dan kan je een klacht indienen. Hoe je dat moet doen, kan je terugvinden in de klachtenprocedure.

 
Home

Nieuwsflash