Platform Sociale Verhuurkantoren Regio Dendermonde
Huurwaarborg Afdrukken E-mail

Een huurwaarborg is een soort van onderpand dat huurder achterlaat om zo te waarborgen dat de gehuurde woning na het beëidigen van het huurcontract in een goede staat terugkomt. In de praktijk bestaat het onderpand uit geld dat op een geblokkeerde rekening bij een bank wordt geplaatst. Dit betekent dat noch de huurder, noch de verhuurder aan de huurwaarborg kan komen tot op het moment dat het huurcontract stopt en de waarborg wordt vrijgegeven. De verhuurder zal dan samen met de huurder aan de hand van de intredende plaatsbeschrijving nagaan of de woning schade geleden heeft. Indien er geen schade is, dan wordt de huurwaarborg vrijgegeven ten gunste van de huurder. Indien er schade wordt vastgesteld, zal de huurwaarborg (of een deel ervan) gebruikt worden om de schade te herstellen. Indien de verhuurder en huurder niet overeenkomen, zal de vrederechter hierover beslissen.      

Het SVK verwacht dat je bij de ondertekening van het huurcontract / overhandigen van de sleutels, een waarborgsom gelijk aan 2 maanden huur op een geblokkeerde rekening hebt geplaatst.

De huurwet laat toe dat je deze waarborg vervangt door een bankgarantie, waardoor je de waarborg in schijven aan de bank betaalt.

Het SVK aanvaardt ook een schriftelijke borgstelling van het OCMW of een OCMW-bankgarantie in afwachting dat je de waarborg aan het OCMW hebt afbetaald en het OCMW daarop deze waarborg op een geblokkeerde rekening plaatst

 
Home

Nieuwsflash