Platform Sociale Verhuurkantoren Regio Dendermonde
Vermindering onroerende voorheffing Afdrukken E-mail
Een eigenaar betaalt elk jaar onroerende voorheffing op de eigendommen die hij bezit. Hij kan een vermindering krijgen op deze belasting wanneer hij twee of meer kinderen, of wanneer een gezinslid gehandicapt is.

Een huurder betaalt geen onroerende voorheffing. Toch kan ook de huurder beroep doen op deze vermindering. De belastingsdienst kent de vermindering toe aan de eigenaar (de eigenaar betaalt minder onroerende voorheffing), maar de eigenaar is dan wel verplicht om de vermindering terug te storten aan de huurder. Vermits de belastingsdienst ook de huurder verwittigt over het bedrag van de vermindering is het gebruikelijk dat de huurder dit bedrag eenmalig van de huur afhoudt.

Kunnen onderhuurders van Woonaksent een beroep doen op de vermindering? Ja, Woonaksent vraagt de vermindering voor haar huurders zelf aan. De betrokken huurders en eigenaars worden door Woonaksent hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. De huurder zal dan een attest ontvangen van de belastingdienst. Van zodra dit attest aan Woonaksent overhandigd wordt, zal de onderhuur eenmalig verminderd worden met het bedrag vermeld op het attest. Woonaksent zal dan de betrokken eigenaar aanschrijven en vragen om de huur die Woonaksent betaalt eenmalig te verminderen met dit bedrag. De eigenaar betaalt zelf minder onroerende voorheffing.

Meer informatie over roerende voorheffing vind je op volgende website: http://www.onroerendevoorheffing.be
 
Home

Nieuwsflash