Platform Sociale Verhuurkantoren Regio Dendermonde
Huursubsidie/Huurtussenkomst Afdrukken E-mail

Vlaamse Huursubsidie en Installatiepremie

Als (SVK)-huurder kan je mogelijks genieten van een huursubsidie en een installatiepremie van de Vlaamse overheid. Dit betekent dat de overheid maandelijks zal tussenkomen in je huurprijs. Niet iedereen kan genieten van een huursubsidie! De huursubsidie geldt enkel voor huurders die voldoen aan bepaalde voorwaarden op het vlak van inkomen, huurprijs, eigendom en kwaliteit van de verlaten en nieuwe woning. Wanneer de overheid je een huursubsidie toekent, krijg je automatisch ook een éénmalige installatiepremie van drie maal de maandelijkse huursubsidie.

Wanneer je verhuist naar een SVK-woning, gaan wij na of je recht hebt op een huursubsidie. Samen vullen we het aanvraagformulier in en zorgen we dat de nodige documenten worden toegevoegd. Zowel de huursubsidie als de installatiepremie worden gestort op de rekening van het SVK. Het SVK zal vervolgens de huursubsidie in mindering brengen van je maandelijkse huurprijs en de installatiepremie op je rekening storten. Houd er wel rekening mee dat de goedkeuring van je aanvraag ongeveer 3 maanden duurt. Gedurende deze periode dien je dan wel voorlopig de volledige huur te betalen.

Opgeletde huursubsidie wordt berekend op basis van je inkomen van drie jaar terug. Ze wordt maximaal gedurende 9 jaar uitbetaald en neemt af in de loop van die periode.  Bovendien wordt de huursubsidie toegekend vanaf de maand dat je ingeschreven bent op het adres van je nieuwe woning!

Meer informatie over de voorwaarden en bedragen vind je terug in de brochure huursubsidie en installatiepremie.

Gemeentelijke Huurtussenkomst

Ook sommige gemeentes of OCMW's kennen een gemeentelijke tussenkomst in de huurprijs. De voorwaarden voor deze tussenkomst verschillen sterk per gemeente/OCMW (inkomen, begeleiding, ...) Als je hier informatie over wenst, kan je het best informeren bij je huurbegeleider of een medewerker van Woonaksent.

 
Home

Nieuwsflash