Platform Sociale Verhuurkantoren Regio Dendermonde
Vorming en inspraak Afdrukken E-mail

Naast het verhuren van woningen wordt het SVK aangespoord om haar huurders te informeren over hun rechten en plichten, over zuinig omspringen met energie, over mogelijke gevaren binnen huis zoals brand en co-gevaar, enz. Het SVK kan dit door vormingsmomenten te organiseren. Daarnaast moet het SVK aan haar de huurders de mogelijkheid bieden om inspraak te hebben in de werking van het SVK. Dit kan het SVK doen door inspraakmomenten te organiseren.

Hieronder vind je een overzicht van de geplande vormings- en inspraakmomenten  

Actie                                Datum
Grondrechtenboom             voorjaar 2007
Verse lucht een must          voorjaar 2007
Tevredenheidsenquête        najaar 2007, voorjaar 2008
CO-preventie                    voorjaar 2008
Grondrechtenboom            6 mei 2009
(verkiezingsevenement) 
Vorming energie               12 juni 2009
(ecolife vzw)

Laatst geupdate op ( Wednesday 03 June 2009 )
 
Home arrow Vorming en inspraak

Nieuwsflash