Platform Sociale Verhuurkantoren Regio Dendermonde
Historiek Afdrukken E-mail

De vereniging ontstond in 1994 uit de schoot van de VZW AWD, het steunpunt opbouwwerk uit de regio Dendermonde, en trachtte enkele lokale partners samen te brengen rond knelpunten inzake huisvesting voor kansarmen. Tevens werd ondersteuning geboden aan de lokale SVK-werkingen opgericht vanuit de OCMW’s (OCMW Buggenhout, OCMW Berlare, OCMW Dendermonde, OCMW Hamme, OCMW Zele en OCMW Lebbeke).

In 1998 werd de vereniging erkend door de Vlaamse overheid. De vereniging kreeg een eigen structuur en werd omgevormd tot het “Regionaal Samenwerkingsverband Huisvesting Kansarmen”. Vanaf dat moment werkte Woonaksent als een koepel van de lokale SVK-werkingen en concentreerde het zich op het organiseren van overleg tussen en het ondersteunen van deze lokale SVK-werkingen.

Eind 1998 werd de naam van de vereniging om redenen van gebruiksvriendelijkheid omgevormd tot “VZW Woonaksent, Platform Sociale Verhuurkantoren Regio Dendermonde”.

In 2004 werd een nieuw erkennings- en subsidiebesluit goedgekeurd door de Vlaamse overheid waardoor Woonaksent verplicht werd zich te herstructureren.

In 2006 werden de huurwoningen van de volgende OCMW’s overgenomen: OCMW Buggenhout, OCMW Berlare, OCMW Dendermonde en OCMW Hamme. Vanaf dit moment werd Woonaksent verantwoordelijk voor het beheer van de ingehuurde woningen. Er werd een samenwerkingsprotocol afgesloten met de OCMW’s en een taakverdeling uitgewerkt.
    
Taken OCMW:

  • Inschrijven van kandidaat-huurders.
  • Huurderbegeleiding.
  • Uitvoeren en opvolgen van herstellingswerken.

Taken Woonaksent:

  • Centraliseren van de inschreven kandidaat-huurders.
  • Toewijzen van de woningen.
  • Alle administratieve en juridische verplichtingen rond inhuren en onderverhuren van woningen: afsluiten huurcontracten, opvolging huurbetalingen, verzekeringen, aanvragen subsidies en premies, …
  • Organiseren van overleg tussen de aangesloten OCMW’s.     

Sinds begin 2013 werd het werkingsgebied van Woonaksent uitgebreid naar Waasmunster. Ook hier is er een samenwerking met het OCMW.

 

 
Home arrow Historiek

Nieuwsflash