Platform Sociale Verhuurkantoren Regio Dendermonde
Wat meebrengen? Afdrukken E-mail

Breng bij je inschrijving zeker de volgende documenten mee:

  • Recente inkomensattesten van 6 maanden terug (loonbrieven, verklaring van vakbond of mutualiteiten, verklaring van het OCMW, rekeninguittreksels, …)
  • Getuigschrift Nederlandstalige opleiding (lager, secundair, hoger, volwassenenonderwijs, centrum basiseducatie, verklaring huis van Nederlands, ...)
  • Bewijs van inburgering (enkel voor niet EU-onderdanen of Belgen niet in België geboren).

Volgende documenten zijn niet verplicht, maar kunnen wel een hulp zijn bij uw inschrijving:

  • Bewijs van huisvestingsnood (kopij huurcontract, opzegbrief, vonnis rechter bij uithuiszetting, onbewoonbaar- of  ongeschiktheidsverklaring, …).
  • Ingeval van schuldbemiddeling of budgetbeheer/begeleiding: een kopij van het gerechtelijke of minnelijke aanzuiveringplan of een verklaring van de budgetbeheerder /budgetbegeleider/advocaat.
  • Ingeval er onderhoudsgeld betaald wordt aan kinderen of ex-partners: vonnis rechtbank, notariële akte of rekeninguittreksel.
  • Inschrijvingsbewijs bij huisvestingsmaatschappij.
 
Home arrow Inschrijven arrow Niet te vergeten

Nieuwsflash