Platform Sociale Verhuurkantoren Regio Dendermonde
Wachtlijst en toewijzingen Afdrukken E-mail

Van zodra je een inschrijvingsbewijs ontvangt van het SVK Woonaksent, ben je ingeschreven als kandidaat-huurder in het wachtregister. Op welke plaats je staat in het wachtregister hangt af van het aantal punten je hebt gekregen bij de inschrijving. De kandidaat huurder krijgt punten op de volgende categorieën: inkomen, huisvestingssituatie, kinderlast, inwoner van een gemeente en het aantal jaren dat men als kandidaat-huurder ingeschreven staat.

Wanneer een woning vrijkomt, stelt het SVK een wachtlijst samen van kandidaat-huurders die in aanmerking komen voor deze woning (de woning moet aangepast zijn aan de gezinssituatie van de kandidaat-huurder en de gemeente waarin de vrijgekomen woning ligt, moet aangeduid zijn als woonkeuze). Kandidaat-huurders met een laag inkomen en dringende huisvestingsnood zullen meer punten hebben en zullen daardoor hoger in de wachtlijst staan.

Hierna wordt een brief verstuurd naar de eerste 10 kandidaat-huurders op de wachtlijst. De aangeschreven kandidaat-huurders dienen dan aan te geven of ze geïnteresseerd zijn in de woning en dienen hun inschrijvingsgegevens te actualiseren. Kandidaat-huurders die niet reageren op de brief worden niet aanmerking genomen.

Van zodra alle nieuwe gegevens verzameld zijn, zal er een nieuwe wachtlijst opgemaakt worden. De kandidaat-huurder die dan als eerste op de staat, zal worden uitgenodigd om de woning te bekijken en een contract te tekenen.

Als je meer informatie wenst over het inschrijven en toewijzen, dan kan je hier het intern huurreglement deel 1 bekijken.

Kandidaat-huurders kunnen steeds hun inschrijving wijzigen (bvb andere voorkeuren opgeven) of het wachtregister raadplegen op maandagvoormiddag tussen 9u00 en 12u00 in het kantoor van Woonaksent.
 

 
Home arrow Wachtlijst en toewijzingen

Nieuwsflash