Platform Sociale Verhuurkantoren Regio Dendermonde
Wat als de woning moet worden opgeknapt? Afdrukken E-mail

Ook dan kan een samenwerking met het SVK u voordelen opleveren.

Op uw verzoek kan het SVK toezicht houden op eventuele renovatiewerken die u laat uitvoeren. Bovendien kan het SVK ook in opdracht van de eigenaar enkele saneringswerken uitvoeren (onder saneringswerken verstaan we kleinere werken die niet ingrijpen in de structuur van de woning: plaatsen sanitair, plaatsen van een keuken, schilder- en behangwerken, …) We steunen hiervoor op een technisch medewerker van het OCMW (Buggenhout, Berlare) of hebben een structurele samenwerking met een opleidings- of tewerkstellingsproject (het SVK-renovatieteam van het OCMW Dendermonde).

De volgende woning werd in de zomer van 2007 gesaneerd waarbij zowel de eigenaar als het SVK enkele werken op zich namen. Bekijk het resultaat.

Vlaamse premies als u renoveert en aan een SVK verhuurt

Indien er grondige renovatiewerken nodig zijn aan de woning, dan kunt u een beroep doen op de renovatiepremie. Hierdoor kunt u als eigenaar tot 10.000 € aan renovatiekosten recupereren. Om in aanmerking te voor deze premie gelden wel enkele voorwaarden zoals de ouderdom van de woning, het kadastraal inkomen van de woning, …   Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van een renovatiepremie vindt u terug in de brochures renovatiepremie toelichting, renovatiepremie aanvraagformulier, renovatiepremie factuurlijst.   

Indien er enkele specifieke werken nodig zijn aan de woning (vervangen sanitair, vervangen buitenschrijnwerk, plaatsen van cv, vervangen elektriciteit,  …), dan kunt u per werk beroep doen op een verbeterings en aanpassingspremie (VAP). Ook voor deze premie gelden enkele voorwaarden waarover u meer kunt lezen in de brochures VAP toelichting , VAP aanvraagformulier .

Tenslotte kunt u ingeval van renovatiewerken ook genieten van enkele fiscale voordelen. Zo zal het kadastraal inkomen van de woning bevroren worden voor een periode van negen jaar. Tevens kunt u genieten van een jaarlijkse belastingvermindering als u renovatiewerken uitvoert aan een woning die u verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor. De belastingsvermindering kan tot 45% van de aanvaardbare renovatiekosten oplopen, weliswaar gespreid over 9 jaar (9 x 5%). Hieraan zijn een aantal voorwaarden gekopeld, zoals de minimuminvestering, de werken, de uitvoerder van de werken en zo meer. In de tekst fiscale voordelen vindt u meer uitleg over beide maatregelen.

Lokale premies als u renoveert en aan een SVK verhuurt

De gemeente Buggenhout kent een aanvullende verbeterings- en aanpassingspremie (VAP) toe aan eigenaars die genieten van de Vlaamse VAP. De gemeentelijke VAP bedraagt 25% van de premie van de Vlaamse Gemeenschap met een maximum van € 500. Meer informatie over de voorwaarden en aanvraagmodaliteiten vind je in het besluit Reglementering subsidies in het kader van het sociaal huisvestingsbeleid Buggenhout.

Ook op het grondgebied Dendermonde kan je als eigenaar genieten van een premie indien er werken worden uitgevoerd aan de woning die je aan het SVK verhuurt. De stedelijke premie voor het verbeteren en functioneel aanpassen van een woning kan bovendien gecombineerd worden met de Vlaamse VAP. Meer informatie over de voorwaarden en aanvraagmodaliteiten vind je op http://www.dendermonde.be/product.aspx?id=3496

 
Home arrow Hulp bij renovatie

Nieuwsflash