Platform Sociale Verhuurkantoren Regio Dendermonde
Taken SVK Afdrukken E-mail
Het Vlaams gewest maakt het mogelijk dat een SVK voor haar werking kan worden erkend of zelfs gesubsidieerd. Hiervoor dient het SVK de volgende opdrachten uit te voeren:
  • Op de private huurwoningmarkt binnen het werkingsgebied woningen huren of in erfpacht  nemen om ze, zo nodig na renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken en met aandacht voor het bieden van woonzekerheid, tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden.
  • De huurders inspraak- en participatiemogelijkheden bieden en hen begeleiden om hen vertrouwd te maken met hun rechten en plichten als huurder. 
  • Samenwerken met lokale huisvestings- en/of welzijnsactoren en in het bijzonder zelf het initiatief nemen tot het opzetten van lokale samenwerkingsverbanden met deze actoren. 
  • Openstaan voor alle kandidaat-huurders, ongeacht hun woonplaats, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging. 
Het SVK Woonaksent is een erkend sociaal verhuurkantoor sinds 1998.
 
Home arrow Taken

Nieuwsflash